Fastighetsmarknad | Fastighetsförvaltaren - Part 3

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fastighetsmarknad

Industriellt träbyggande tar marknadsandelar

Under det senaste decenniet har det moderna träbyggandet fått ett verkligt genombrott i Sverige. Nyckeln heter industriellt träbyggande. Bland samtliga nybyggda bostäder är idag drygt 50 procent uppförda med trästomme. Därmed är numera...

Mer aktivitet på bomarknaden i januari

Villapriserna har på riksnivå gått ned med fyra procent det senaste året och bostadsrättspriserna tre procent. Under de senaste tre månaderna har villapriserna backat med två procent och bostadsrätterna med tre. Under januari månad gick...

Saxborn Fastigheter tog hem flera priser. Foto: Fastighetsägarna.

Flera priser för bästa service till Saxborn

Varje år utses de fastighetsföretag i göteborgsområdet som arbetat bästa med service. Det är hyresgästerna som får säga sitt i enkätunder- sökningar. Saxborn Fastigheter var det företag som kammade hem flest vinster i flera olika...

Läget för nästa års hyres­förhandlingar

Nu har kommunala bostadsföretag och privata fastighetsägare börjat begära förhandlingar om höjda hyror för nästa år. På en rad orter förespråkar de kommunala bostadsbolagen stora hyreshöjningar. De hänvisar framför allt till den...