Fastighetsmarknad | Fastighetsförvaltaren - Part 2

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fastighetsmarknad

Fastighets­affär ger Uppsalahem rekordvinst

Uppsalahemkoncernens resultat för 2011 är 1 591 (76) mkr före skatt. Rekordresultatet härleds till reavinsten Uppsalahem gör i och med försäljningen av fastigheter och bostäder till Rikshem. Investeringarna i nyproduktion och förnyelse...

Europeiska fastighet­investerares mål 2012

Fastighetsinvesterare i Europa betraktar Storbritannien som den mest attraktiva marknaden för fastighetsköp under 2012 och London framstår som den mest attraktiva staden, enligt den globala fastighetsrådgivaren CBRE:s senaste undersökning....

Göteborgare vill bo miljösmart

65 procent av göteborgarna vill bo miljösmart. Dessutom vill 50 procent bo så att de kan välja bort bilen. Det visar en ny undersökning som genomförts på initiativ av Kvillebäcken. Nu kan också göteborgarna själva vara med och påverka...

Idun tillbyggnad.

Byggstart för 84 nya studentbostäder

Nu startar Stockholms Studentbostäder (SSSB) bygget av 84 nya studentbostäder. Bostäderna byggs i ett mycket attraktivt läge och innebär en utbyggnad av ett av SSSB:s mest populära studentbostadshus Idun (Skålen 22) vid Norra...

Nöjdast kunder tredje året i rad

Bostadsutvecklaren JM AB har de nöjdaste bostadsköparna i branschen 2011. Det visar Prognoscentrets KundMonitor – en årlig NKI-undersökning bland bostadsutvecklarnas kunder. Undersökningen har för tredje året i rad genomförts i...

100 nya lägenheter per år i Helsingborg

Wallenstam har undertecknat en avsiktsförklaring med Helsingborgs stad avseende nyproduktion av cirka 100 bostäder per år under en sexårsperiod. Avsiktsförklaringen är villkorad av beslut i kommunfullmäktige. Överenskommelsen innebär i...