Fastighetsagarna.se | Fastighetsförvaltaren - Part 2

SENASTE JOBB

• No Posts Found

fastighetsagarna.se

5 tips för framgångsrik stadsutveckling

I undersökningen Cityklimatet framkommer det tydligt att stadskärnorna har tuff konkurrens från externhandelsområden och e-handeln. Med anledning av detta behöver erbjudandet i våra stadskärnor anpassas till det...