Content page
Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

I denna proposition föreslås att nämnda övergångsbestämmelser upphävs och ändras. Kommunens betalningsansvar för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård under 2018, ska istället inträda 30 dagar efter det har skickats en underrättelse om att en patient är utskrivningsklar.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed