Content page
Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)

Regeringens särskilde utredare för Samordnad utveckling för en god och nära vård (S 2017:01) har fått ett tilläggsdirektiv, utöver vad som framgår av redan beslutade kommittédirektiv (dir. 2017:24).

MER stenafastigheter.se

Comments are closed