Content page
Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis (Prop. 2017/18:6) | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis (Prop. 2017/18:6)

Proposition om nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis innehåller flera olika delar. Förslaget innebär att stödet vid växelvist boende införs i bostadsbidraget och avvecklas under en fyraårsperiod i underhållsstödet. De pengar som frigörs används till att höja inkomstgränserna och att höja umgängesbidraget inom bostadsbidraget.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed