Content page
Bolag och bostadsrättsföreningar behöver rapportera till nytt register | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bolag och bostadsrättsföreningar behöver rapportera till nytt register

Enligt EU:s nya penningtvättsdirektiv som antogs 2015 behöver alla medlemsländer ha ett register över verkliga huvudmän. En verklig huvudman är den person eller de personer som kontrollerar ett företag eller en organisation. I Sverige ansvarar Bolagsverket för registret och det är dit alla berörda organisationstyper behöver rapportera in vem som är verklig huvudman. En organisation kan komma fram till att den inte har någon verklig huvudman, då behöver även det rapporteras in.

Totalt berörs omkring 800 000 företag och föreningar i Sverige av de nya reglerna. De som måste anmäla om det finns en verklig huvudman eller om verklig huvudman saknas är bland annat aktiebolag, kommanditbolag, handelsbolag och bostadsrättsföreningar. De som undantas från de nya reglerna är bland annat dödsbon, enkla bolag och enskilda näringsidkare. Mer information hittar du på bolagsverkets hemsida. Sista dag att rapportera in det det nya registret är den 1 februari 2018.

Bostadsrättsföreningar

I de allra flesta fall har inte bostadsrättsföreningar någon verklig huvudman, men det kan finnas undantag. Till exempel kan en bostadsrättsförening ha en verklig huvudman om någon kontrollerar mer än 25 procent av rösterna i föreningen eller har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna. 

Läs mer om verklig huvudman hos Bolagsverket

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed