Content page
Alexander Bard till digitaliseringsseminarium i Göteborg | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Alexander Bard till digitaliseringsseminarium i Göteborg

Digitaliseringens påverkan ses av många som fastighetsbranschens stora framtidsfråga – de som inte hänger med i utvecklingen hamnar hopplöst på efterkälken. På Fastighetsmarknadsdagen Digitalisering Göteborg den 14 november blandas visioner med konkreta exempel från dagens digitala förvaltningsvardag. För visionerna svarar bland andra den kontroversielle internetfilosofen Alexander Bard, som många gånger väldigt träffsäkert har förutspått hur digitaliseringens framväxt förändrar människans sätt att leva.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed