Content page
Fastighetsägarna tar fram Fastighetsförvaltningsindex | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fastighetsägarna tar fram Fastighetsförvaltningsindex

Fastighetsägarna har gett SCB i uppdrag att ta fram ett Fastighetsförvaltningsindex för bostäder, kontor, butiker och lokaler. Indexet kommer baseras på aktuella nivåer och den årliga utvecklingen av drift- och underhållskostnader.

Fastighetsförvaltningsindex är planerat att tas fram och publiceras årligen av SCB under oktober månad.

– Kunskap om nivåer och förändringar i drift- och underhållskostnader är mycket intressanta för att kunna följa kostnadsutvecklingen. Det gäller såväl bostäder som kontor och butiker. Vår förhoppning är att indexet ska kunna fungera som ett analysverktyg för fastighetsföretag, säger Peter Sörman, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna MittNord och projektledare för Fastighetsförvaltningsindex.

För att ta fram indexet kommer SCB att kontakta dig som medlem i fastighetsägare för att genomföra en enkätundersökning.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed