Content page
Så bör skatterna för hyresrätter reformeras | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Så bör skatterna för hyresrätter reformeras

Regeringens förslag om minskade ränteavdrag och paketeringsutredningens förslag om höjd skatt på fastighetsföretag innebär att beskattningen av hyresfastigheter riskerar att öka kraftigt. Redan idag är hyresfastigheter skattemässigt missgynnade. Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sabo uppdaterar därför nu förslaget till en skatteform för hyresrätter.

Fastighetsägarnas skattejurist Ulla Werkell har tillsammans med sina motsvarigheter på Hyresgästföreningen och Sabo uppdaterat det gemensamma skatteförslaget för hyresrätter Balanserade ekonomiska villkor – en skattereform förhyresrätten.

– Regeringens nya skattepolitik innebär en kraftigt ökad beskattning som kommer få stora effekter på fastighetsföretagens möjligheter att bygga nytt men också att investera i befintliga bostäder och lokaler. Redan idag beskattas hyresrätter hårdare än andra upplåtelseformer och det är därför angeläget att regeringen inte förvärrar situationen ytterligare, säger Ulla Werkell och fortsätter.

– Utöver att dagens skattevillkor inte försämras behöver mer göras för att öka investeringarna i hyresrätter. Vi föreslår därför fem reformer av beskattningen av hyresrätter.

  • Inför en låg moms på hyror
  • Skattebefria underhållsfonder
  • Utvidga ROT-avdraget även till hyresrätter
  • Avskaffa fastighetsskatten på fastigheter med bostadslägenheter
  • Verklighetsanpassa värdeminskningsavdragen 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed