Content page
Regeringen satsar för att få bort läkemedelsrester från miljön | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Regeringen satsar för att få bort läkemedelsrester från miljön

Miljöminister Karolina Skog invigde i veckan ett reningsverk i Linköping som är det första i Sverige som kan rena avloppsvatten från läkemedel och andra farliga ämnen. I budgetpropositionen satsar regeringen 45 miljoner kronor 2018 för att fler kommuner ska införa sådan avancerad rening av avloppsvatten. Regeringen startar också ett nytt nationellt kunskapscentrum för läkemedel och miljö.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed