Content page
Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen

Regeringen beslutade den 26 maj 2016 kommittédirektiv om en översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (dir. 2016:40). Enligt direktiven ska en särskild utredare se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (förkortad LSS).

MER stenafastigheter.se

Comments are closed