Content page
Förstudie om möjliga strukturella förändringar för ett tryggare och mer effektivt premiepensionssystem | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förstudie om möjliga strukturella förändringar för ett tryggare och mer effektivt premiepensionssystem

Det finns ett utbrett ointresse och osäkerhet bland spararna i premiepensionssystemet. Det leder till en dåligt fungerande marknad och ett ineffektivt system. Premiepensionen borde i större utsträckning ses som en del av socialförsäkringen. Staten har aldrig formulerat något mål för vad premiepensionen ska uppnå. Ett försäkringsinspirerat huvudalternativ bör införas där den som vill kan påverka inriktningen i ett fåtal paketlösningar. Men den som själv vill ta hela ansvaret för placeringen av pensionsmedlen ska också ha möjlighet till det. Det är några av förslagen i den förstudie som analyserat det framtida premiepensionssystemet.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed