Content page
Lagrådsremiss om Barnombudsmannens anmälningsskyldighet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Lagrådsremiss om Barnombudsmannens anmälningsskyldighet

I lagrådsremissen föreslås att Barnombudsmannens anmälningsskyldighet avseende barn som far illa i lagen (1993:335) om Barnombudsman ändras så att det överensstämmer med anmälningsskyldigheten i socialtjänstlagen (2001:453). Det föreslås ingen förändring av myndighetens uppgiftsskyldighet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed