Content page
5 tips för framgångsrik stadsutveckling | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

5 tips för framgångsrik stadsutveckling

I undersökningen Cityklimatet framkommer det tydligt att stadskärnorna har tuff konkurrens från externhandelsområden och e-handeln. Med anledning av detta behöver erbjudandet i våra stadskärnor anpassas till det som efterfrågas och städerna behöver bli bättre på att arbeta strategiskt med frågan.

För att lyckas väl med utvecklingen av stadskärnan har vi listat 5 tips:

1. Samverka

Det finns ingen genväg! Hållbar stadsutveckling bygger på människans behov och sker i långsiktig samverkan mellan kommun, fastighetsägare och näringsidkare. Ta fram en gemensam vision och handelsstrategi. Tydliggör stadskärnans identitet genom att dela in stadskärnan i kluster som förstärks med utbud och visuella uttryck.

2. Erbjud upplevelser

Fokusera på att erbjuda upplevelser som caféer och restauranger, som levandegör stadskärnan och främjar handeln. Ta till vara på det unika och lokala och ge utrymme för småskalig verksamhet. Identifiera A-, B- och C-lägen, med olika hyresnivåer, där ni blandar gammalt och nytt och skapar en bra mix av bostäder och arbetsplatser. Öppna upp för nybyggnation och förtätning och var som fastighetsägare flexibel i lokalanvändningen, för att skapa utrymme för fler företag och arbetstillfällen i stadskärnan. Främja ett rikt kulturellt utbud.

3. Tillhandahåll hög service

Det behövs dragare i stadskärnan. Låt dagligvaruhandel och serviceverksamheter vara katalysatorer som främjar övriga verksamheter.

4. Dra nytta av digitaliseringen

Förnya er och se digitaliseringen som en möjlighet. Få handeln att dra nytta av e-handeln som kanal och utveckla den fysiska butiken till en personlig mötesplats. Uppmuntra var och en att fundera över vad de kan göra för att dra fördel av den digitala utvecklingen.

5. Skapa mötesplatser

Gestalta den fysiska miljön på ett sätt som inger trygghet, inbjuder till möten och ger utrymme för evenemang och medborgardriven aktivitet. Utveckla goda förutsättningar för möten, exempelvis genom många olika sittplatser i kreativa miljöer och med mysig belysning.

För mer information, kontakta gärna någon av våra stadsutvecklare.

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed