Content page
Nytt samarbete för positiv utveckling i Tynnered | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nytt samarbete för positiv utveckling i Tynnered

Datum: 2017-08-28 14:00
Text:

För att öka gemenskapen och tryggheten i området kring Smaragd- och Briljantgatan gör hyresgästföreningen, Stena Fastigheter och stadsdelsförvaltning Västra Göteborg en gemensam satsning på invånarnas delaktighet. En nybyggd mötesplats, nattvandringar och gemensam gårdsskötsel är några invånaridéer som snart blir verklighet. Allt inom ramen för satsningen ”Vårt Tynnered”.

- Tillsammans med hyresgästerna vill vi utveckla möjligheten att verka i sitt eget bostadsområde på Smaragd- och Briljantgatan för att öka gemenskapen och tryggheten i området, säger Helen Calner, boende och ordförande i den lokala hyresgästföreningen Pärlan.

Det finns redan många invånaridéer att utveckla och jobba vidare med som exempelvis ordna fler aktiviteter för familjer, jobba med utomhusmiljön och anordna vuxenvandringar på kvällar och nätter.

För att få extra driv i de boendes delaktighet har de tre aktörerna inom Vårt Tynnered satsat på att få fram en mötesplats och någon som kan hålla ihop arbetet i området. Därför har de nu anställt en samordnare som ska ta tillvara de goda idéer som finns och samordna dessa. I samband med att Stena Fastigheter utvecklar nya bostäder i området kommer även en ny möteslokal att byggas.

Inför renoveringen av husen i området har Stena Fastigheter fört dialog med hyresgästerna för att fånga upp de önskemål och behov som finns. Några önskemål från de boende har varit extra tydliga.

- Vi kommer bland annat att sätta in säkerhetsdörrar, postboxar och elektroniskt passersystem. Fasaderna och trapphusen målas om och vi förbättrar belysningen på gårdarna och gångstråken, säger Sari Isberg, relationsförvaltare på Stena Fastigheter.

Satsningen Vårt Tynnered ska framför allt fånga upp Tynneredsbornas eget engagemang i området och är en del i stadens satsning för ett mer jämlikt Göteborg.

- Att öka tryggheten är inget man gör över en natt, det kräver långsiktighet. Vi behöver jobba tillsammans för att åstadkomma förändring och ett av målen är att fler aktörer ska ansluta sig då det är de gemensamma krafterna som kan göra skillnad, säger Camilla Näslund, processledare för Jämlikt Västra Göteborg, stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg.​


Bilden ovan är från årets familjedag i Tynnered. Grannar, Stena Fastigheter och Hyresgästföreningen träffas för att lära känna varandra bättre. Familjedagen är en av många aktiviteter inom ramen för Stena Fastigheters Relationsförvaltning, där vi arbetar för att skapa trygga och trivsamma bostadsområden. ​MER stenafastigheter.se

Comments are closed