Content page
Detaljplanen för Pallas Tower i Borås klar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Detaljplanen för Pallas Tower i Borås klar

Detaljplanen för det planerade 33 våningar höga bostadshuset Pallas Tower i Borås centrum har nu godkänts, antagits och vunnit laga kraft. I byggnaden planeras för cirka 130 bostäder av varierande storlek.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed