Content page
Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

I lagrådsremissen föreslås att övergångsbestämmelser upphävs och ändras så att kommunens betalningsansvar för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård under 2018, i stället ska inträda 30 dagar efter det att en underrättelse om att en patient är utskrivningsklar har skickats.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed