Content page
Ersättningen för den statliga assistansen höjs | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ersättningen för den statliga assistansen höjs

För 2018 räknas schablonersättningen per timme för den statliga assistansersättningen upp med 4,4 kronor. Schablonersättningen är den statliga ersättningen för kostnaden per timme att bedriva personlig assistans och är lika för alla brukare och anordnare. Timschablonen höjs med 1,5 procent till 295,4 kronor per timme, vilket innebär en höjning med 4,4 kronor i timmen jämfört med 2017.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed