Content page
Uppdrag att kartlägga kunskapsläget avseende styrmodellen värdebaserad vård | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag att kartlägga kunskapsläget avseende styrmodellen värdebaserad vård

Regeringen ger Statens beredning för medicinsk och social utvärdering ska kartlägga kunskapsläget för styrmodellen värdebaserad vård. Målet för hälso- och sjukvården är att befolkningen ska erbjudas en behovs­anpassad och effektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet. En sådan vård ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed