Content page
Medarbetare i välfärden ska få större inflytande när nationella riktlinjer tas fram | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Medarbetare i välfärden ska få större inflytande när nationella riktlinjer tas fram

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att kartlägga hur statliga myndigheter involverar medarbetare från kommunal verksamhet när styr- och stödmaterial ska tas fram.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed