Content page
Kunskapsläget kring värdebaserad vård ska kartläggas | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Kunskapsläget kring värdebaserad vård ska kartläggas

Regeringen har gett Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att kartlägga kunskapsläget kring styrmodellen värdebaserad vård.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed