Content page
Checklista för att motverka otillåten andrahandsuthyrning lanseras | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Checklista för att motverka otillåten andrahandsuthyrning lanseras

Otillåten andrahandsuthyrning och svarthandel med hyreskontrakt är ett allvarligt samhällsproblem som ökar i takt med att bostadsbristen tilltar. Fastighetsägarna har nyligen tagit fram en checklista som kan användas för att motverka otillåten andrahandsuthyrning av hyreslägenheter.

Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige, sitter med som expert i en statlig utredning som ska föreslå åtgärder för att minska otillåten andrahandsuthyrning och svarthandel.

Varför är det viktigt för Fastighetsägarna att arbeta med att minska otillåten andrahandsuthyrning och förhindra svarthandel?

– Det är stora samhällsproblem som leder till att hela hyresmarknaden fungerar dåligt. Fastighetsägarna arbetar aktivt för en väl fungerande bostadsmarknad. Det betyder bland annat att vi verkar för att fler förstahandskontrakt ska ut på den öppna marknaden. En otillåten andrahandsuthyrning leder till otrygghet och kan skapa osunda boendevillkor och ockerhyra för andrahandshyresgästen. Fastighetsägarna arbetar på olika sätt för att bistå branschen i arbetet med att motverka otillåten andrahandsuthyrning bland annat genom seminarier, kurser, informationsmaterial och mallavtal. Som komplement till den nya checklistan finns sedan tidigare även en checklista som kan användas vid misstanke om svarthandel vid lägenhetsbyten.

Varför har fastighetsägarna tagit fram checklistan?

– Många medlemmar vänder sig till oss för att få veta vad som gäller juridiskt, vilka skyldigheter och rättigheter man har som hyresvärd och hyresgäst samt för få råd och stöd vad man kan göra när det finns misstanke om otillåten andrahandsuthyrning. Checklistan ska kunna svara på dessa frågor samt kunna användas i arbetet med att minska den otillåten andrahandsuthyrning.

Hur ska man göra om man misstänker att otillåten andrahandsuthyrning sker?

– Som medlem i Fastighetsägarna kan man vid misstanke om otillåten andrahandsuthyrning vända sig till vår juristjour för hjälp och stöd i det enskilda fallet. Våra jurister har stor erfarenhet av att driva ärenden i hyresnämnden som rör otillåten andrahandsuthyrning.

Mer om andrahandsuthyrning

Vill du veta mer om vad som gäller vid andrahandsuthyrning finns Fastighetsägarnas Riktlinjer för andrahandsuthyrning framtaget. Dessa riktlinjer tydliggör vad som gäller angående andrahandsuthyrning, när sådan kan ske och vilka skäl som ska beaktas. Riktlinjerna innehåller även exempel på avtal för andrahandsuthyrning.

I vår digitala avtalstjänst Fastighetsägarna Dokument hittar du även många formulär som berör andrahandsuthyrning: Ansökan om andrahandsuthyrning (formulär nr 76), Fullmakt vid andrahandsuthyrning (formulär nr 77) och Avtal om uthyrning av bostadslägenhet i andra hand (formulär nr 78).

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed