Content page
Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande

Förslaget som lämnas i denna promemoria innebär att nuvarande SGI-skydd utvidgas till att även omfatta de studerande som inte uppbär studiemedel. Detta under förutsättning att studierna bedrivs på eftergymnasial nivå. Från och med det andra kalenderhalvåret det år den försäkrade fyller 20 år gäller det även för studier på grundläggande eller gymnasial nivå.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed