Content page
Uppdrag att beräkna inkomstindex och inkomstbasbelopp | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag att beräkna inkomstindex och inkomstbasbelopp

Regeringen uppdrar åt Pensionsmyndigheten att för år 2018 och följande år utifrån bestämmelserna i 58 kap. socialförsäkringsbalken beräkna inkomstindex och inkomstbasbelopp. Pensionsmyndigheten ska samråda med berörda myndigheter.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed