Content page
Uppdrag att bedöma ekonomiska konsekvenser av inkorporering av barnkonventionen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag att bedöma ekonomiska konsekvenser av inkorporering av barnkonventionen

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av de offentligfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenserna av regeringens förslag till lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Analysen ska avse de ekonomiska konsekvenser som en inkorporering av den redan ratificerade konventionen kan medföra.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed