Content page
Förstärker inom fastighetsutveckling och kommersiell uthyrning i Göteborg | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förstärker inom fastighetsutveckling och kommersiell uthyrning i Göteborg

Datum: 2017-07-10 07:00
Text:

​Stena Fastigheter Göteborg kommer att bygga över 2 500 nya bostäder och 25 000 kvadratmeter kommersiella ytor inom de närmaste åren. Några av de pågående stadsutvecklingsprojekten är Masthuggskajen och BoStad2021.

- Vi är mycket stolta över att vara en del av den stadsutveckling som sker i Göteborg. Med vår erfarenhet och långsiktighet ser vi att vi kan bidra till en positiv utveckling i staden, säger Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg.

Som ett led i denna satsning fortsätter bolaget att förstärka sin organisation med två nya medarbetare - chef för fastighetsutveckling och ansvarig inom kommersiell uthyrning.

Bodil Löfmark är ny chef för fastighetsutveckling med ansvar för medarbetare inom projektledning, inköp, energi och miljö. Bodil Löfmark har en gedigen bakgrund inom fastighetsutveckling från Vasakronan, KF Fastigheter och Inter IKEA CG. Hon har bland annat arbetat med att utveckla IKEAs köpcentra i Kina. Senaste åren har hon arbetat som projektutvecklare på Stena Fastigheter.

- Stena Fastigheter är inne i en spännande utvecklingsfas och jag ser fram emot att tillsammans med mina medarbetare utveckla hållbara bostäder och lokaler där våra hyresgäster trivs och stannar kvar länge, säger Bodil Löfmark.

Elie Abdi är ny ansvarig kommersiell uthyrare hos Stena Fastigheter Göteborg. Han kommer närmast från Skanska Fastigheter Göteborg där han har arbetat med uthyrning av bland annat Gröna Skrapan, Park 49, Tändstickan-området och Citygate. Stena Fastigheter Göteborg har idag ett kommersiellt bestånd om 250 000 kvadratmeter där bland annat SCAs kontor i Mölndal, Gröna skrapan i Gårda och nyförvärvade kommersiella ytor i Högsbo ingår. Elie Abdi kommer att ha ett ökat fokus på uthyrning och konceptframtagande av de kontorsfastigheter om 25 000 kvadratmeter som planeras på Masthuggskajen.

- Stena Fastigheter är en samhällsbyggare som vill framåt och det lockade mig. Här finns en vilja och kraft att utvecklas och skapa nytt, som den nya stadsdelen Masthuggskajen. Det känns väldigt roligt att få vara en del av detta, säger Elie Abdi. 

 

 

Skiss på Masthuggskajen. 

 

BoStad2021
Göteborg bygger 7000 extra bostäder. Projektet kallas BoStad2021 och är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och ett flertal byggaktörer. Bostäderna ska vara klara år 2021 då Göteborg firar 400 år. Inom ramen för denna satsning bygger Stena Fastigheter Göteborg cirka 1000 bostäder på Pennygången, Briljant- och Smaragdgatan samt Fyrklöversgatan.

Masthuggskajen
Masthuggskajen är en del av Älvstranden och utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Stena Fastigheter Göteborg, Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus, NCC, Riksbyggen och Älvstranden Utveckling.  Stena Fastigheter planerar att bygga 500 lägenheter och 25 0000 kvm kontor, handel, service och restauranger.    

Läs mer om våra olika projekt här. 


MER stenafastigheter.se

Comments are closed