Content page
Almedalen: Rundabordssamtal med beslutsfattare | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Almedalen: Rundabordssamtal med beslutsfattare

Fastighetsägarna arrangerade i år sex rundabordssamtal där vi sammanförde medlemsföretag och politiker och beslutsfattare för att diskutera aktuella ämnen som är viktiga för branschen.

Tanken med rundabordssamtalen är att skapa en mötesplats där branschen ges möjlighet att ge sin bild av ett visst ämne till politiken. Samtalen äger rum utan publik för att skapa ett förtroligare klimat där deltagarna kan vara öppna med sina åsikter.  Nedan följer en sammanfattning av två av de samtal som Fastighetsägarna arrangerade. 

Samtal om skatter

I detta rundabordssamtal träffade Fastighetsägarna tillsammans med flera medlemsföretag Magdalena Andersson, finansminister (S), statssekreterare Leif Jakobsson och riksdagsledamot Maria Malmer Stenergard (M) för att diskutera effekterna av regeringens nya skattepolitik med kraftigt begränsade ränteavdrag och höjd skatt vid försäljning av paketerade fastigheter. 

Branschens representanter var tydliga med att dessa förslag kommer leda till minskat bostadsbyggande och mindre investeringar i renoveringar, eftersom de kommer att skjutas upp eller helt utebli. Såväl regeringen som oppositionen tog till sig av de framförda synpunkterna. Leif Jakobsson uppmanade också fastighetsföretagen att lämna synpunkter och beskriva konsekvenserna av förslagen om begränsade ränteavdrag och paketeringsutredningen i egna remissvar. 

Samtal om social bostadspolitik 

Detta samtal fokuserade på social bostadspolitik. Utöver representanter från några medlemsföretag deltog Alf Karlsson, statssekreterare till digitaliserings- och bostadsminister Peter Eriksson, (MP), vice ordförande i civilutskottet Johan Löfstrand (S), professor vid urbana och regionala studier Göran Cars (KTH) och hållbarhetschef Viktoria Walldin (White Arkitekter). 

Samtalet kretsade kring om det behövs en ny social bostadspolitik eftersom vi ser förändrade behov i samhället. Hur nödvändigt respektive möjligt det är att driva politiken på ett annat sätt fanns det olika uppfattningar om, från de som tycker att modellen fungerar om vi bara fyller på där stödmöjligheterna urholkats. Andra menade att dagens modell inte fungerar och att vi står nära en fullständig kollaps. 

Alla var överens om att ingen part kan bära hela ansvaret själv för förändringen. Ansvaret, lösningarna och kostnaderna måste fördelas mellan marknadens aktörer, kommunerna och staten. Företag som kommunicerar ansvar och kloka idéer behöver tydligare agera på detta i handling. Stat och kommun behöver vara beredda att prova lösningar som inte testats eller som kan uppfattas kontroversiella mot bakgrund av hur den svenska modellen utformats historiskt.

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed