Content page
Almedalen: Fastighetsägarnas Mingel – mötesplatsen för bransch och politik | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Almedalen: Fastighetsägarnas Mingel – mötesplatsen för bransch och politik

I år hölls Fastighetsägarnas traditionella och mycket uppskattade mingel i Visbys Botaniska Trädgård. Cirka 300 personer mötte upp för att samtala under informella och lättsamma former. På inbjudningslistan står politiker, beslutsfattare och branschföreträdare på plats i Almedalen.

- Det är fantastiskt att kunna samla en sådan här mix av branschfolk och beslutsfattare från hela vårt avlånga land vid ett och samma tillfälle. Det är bara under Almedalsveckan som den unika möjligheten uppstår, säger Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna Sverige.

Paula Örn, kommunalråd i Ale kommun:

- Jag jobbar med ett stadsutvecklingsprojekt i Ale och kommun tillsammans med Fastighetsägarna, så vi har mycket att prata om. Här träffar jag också många från byggbranschen.

Åsa Johansson, kommunalråd i Hagfors och ordförande i SABO:

- Vi har mycket samarbete mellan organisationerna och här kan vi samtala utan agenda.

Mats Nilson, förvaltningschef på MKB Fastigheter:

-  Alltid kul att träffa branschfolk och det här är det största minglet för branschen här i Almedalen.

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed