Content page
Regeringen tar nästa steg för att göra barnkonventionen till lag (barnanpassad artikel) | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Regeringen tar nästa steg för att göra barnkonventionen till lag (barnanpassad artikel)

Regeringen vill göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Barnkonventionen innehåller regler för barns rättigheter. Med den här lagen vill regeringen att det ska bli tydligare att barn har egna rättigheter och att det ska blir tydligare hur vuxna ska använda barnkonventionen när de fattar beslut som rör barn.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed