Content page
Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

I promemorian föreslås ändringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. som innebär att ett läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna under vissa förutsättningar ska bytas ut mot ett tillgängligt läkemedel som ingår i förmånerna.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed