Content page
Nästa steg för att göra barnkonventionen till lag | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nästa steg för att göra barnkonventionen till lag

På torsdag lämnar regeringen sitt förslag om att göra barnkonventionen till svensk lag till Lagrådet. Regeringen anser att barnkonventionens starka ställning behöver tydliggöras och att ett barnrättsbaserat synsätt ska ha stort genomslag i rättstillämpningen.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed