Content page
Sommarjobbare går ledarskapsutbildning | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Sommarjobbare går ledarskapsutbildning

Datum: 2017-07-04 08:00
Text:

I år får cirka 100 ungdomar chansen att sommarjobba hos Stena Fastigheter Göteborg. Det handlar främst om arbete med fastighetsskötsel, men ett dussintal personer får också möjligheten att arbetsleda. Under veckan har samtliga arbetsledare genomgått en utbildning i syfte att skapa sig en förståelse för ledarrollen samt bekanta sig med de värderingar Stena Fastigheter står för.

Att vara arbetsledare för sommarjobbare på Stena Fastigheter innebär arbetsledning av 6-8 personer samtidigt som man deltar i det dagliga arbetet med fastighetsskötsel. Det är en arbetsroll som bland annat kräver engagemang, intresse och att personen i fråga är trygg i rollen som ledare.  Just det sistnämnda har varit i fokus under veckan då alla arbetsledare har genomfört en utbildning i ledarskap. Kursen genomfördes i samarbete med Drivhuset och den ägde rum i ett av våra bostadsområden i Tynnered.

Under två eftermiddagar samtalade gruppen bland annat om vilka egenskaper som präglar en bra ledare och hur en bra ledare agerar i kritiska situationer och kluriga samtal. Att arbeta för att skapa en ”vi-känsla” togs upp som en faktor för att lyckas i sin roll som ledare. För att uppnå en god gruppkänsla krävs bland annat att ledaren vågar ställa krav, ger beröm när tillfälle ges och är ödmjuk inför arbetsuppgifterna. Vikten av att kommunicera på rätt sätt togs också upp som en framgångsfaktor.

– Tydlighet är A och O i kommunikation, du kan aldrig vara säker på att den du kommunicerar med har uppfattat det du sagt på det sättet som du tänkt dig, förklarade Maria Gustafsson, kurslärare från Drivhuset.

Under utbildningen diskuterade gruppen även olika scenarion som kan uppstå under arbetet och hur dessa kan hanteras på bästa sätt. Vissa av arbetsledarna har erfarenheter från tidigare somrar på Stena Fastigheter och kunde därför dela med sig av tips och råd till sina kurskamrater.

Kursen är en del av arbetsledarnas planeringsvecka som sker innan alla 100 sommarjobbare börjar sitt arbete ute i våra bostadsområden.

- Vi vill ge ungdomar värdefull erfarenhet för framtiden. Genom att sommarjobba hos oss får de göra en ansökan, gå på intervju och känna att de gör nytta. Dessutom utbildar vi arbetsledarna i ledarskap vilket skapar goda förutsättningar för dem i sitt sommarjobb, säger Sari Isberg, relationsförvaltare på Stena Fastigheter Göteborg.​ Årets arbetsledare i Göteborg.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed