Content page
Stena Fastigheter fortsätter stötta lyckat matteprojekt för unga | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stena Fastigheter fortsätter stötta lyckat matteprojekt för unga

Datum: 2017-06-26 09:00
Text:

Genom att stötta matteprojektet Mathivation vill Stena Fastigheter bidra till att öka intresset för matte bland unga. Och resultaten är goda – på Sätraskolan i Stockholm där Stena Fastigheter varit med och stöttat projektet har andelen elever i årskurs 9 med godkända mattebetyg ökat från 71 till 92 procent.

– Goda kunskaper i matte blir allt viktigare, inte minst med tanke på den snabbt ökade digitaliseringen. Mathivation har bidragit till att öka intresset för matte på ett helt fantastiskt sätt och ligger helt i linje med de satsningar vi gör på barn och ungdomar i våra områden, med fokus på skola, arbete och en meningsfull fritid, säger Christel Armstrong Darvik, Koncernchef Stena Fastigheter.

Syftet med Mathivation är att inspirera och väcka ungdomars intresse för matematik genom att göra ungdomarna själva delaktiga i processen. Metodiken går ut på att elever lär varandra genom att hålla föreläsningar och mattelektioner för andra elever. Genom att utmana sig själva, testa och våga göra fel utvecklar de sedan sin förmåga att analysera och lösa problem. Stena Fastigheter är huvudpartner till Mathivation sedan 2014, ett samarbete som nu förlängs med ytterligare tre år.

- Stena Fastigheter var vår första nationella partner och har på många sätt varit en drivkraft för Mathivation. Tillsammans har vi kunnat utveckla ett konceptet för att motiverar, utmana och engagera elever i matematik. Med detta har vi också nått ut i flertalet skolor i Göteborg, Stockholm och Malmö.”, säger Anton Thynell, projektledare Mathivation.

Samarbetet har bland annat lett till ett lyckat Mathivationprojekt på Sätraskolan i Stockholm, ett av Stena Fastigheters fokusområden. Mellan 2015 och 2016 ökade andelen elever med godkända mattebetyg i årskurs 9 från 71 till 92 procent.

 – Mathivation har haft väldigt stor betydelse för matematikbetygen och gett många andra mervärden för eleverna – att möta andra elever och lärare, få föreläsa, prata inför folk, resa iväg och ta hand om sig själv, ökat självförtroende och positiv påverkan på språkutvecklingen. I år toppar vi resultaten med ett meritvärde på 230 poäng och 94 procent behöriga till gymnasiet. Det är grymt bra. När jag började var meritvärdet 157 och tredje sämst i Stockholm, säger Margareta Grahn Forsman, rektor Sätraskolan.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed