Content page
Begränsning av ränteavdragen slår mot bostadsbyggandet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Begränsning av ränteavdragen slår mot bostadsbyggandet

När regeringen väljer det tuffaste skatteförslaget och begränsar ränteavdragen kraftigt kommer det innebära kraftigt minskade investeringar i både bostäder och lokaler. Det säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna, i en kommentar till att regeringen nu skickar ut en reviderad version av Företagsskattekommitténs förslag om begränsningar av ränteavdrag.
Regeringen gick den 20 juni ut med att den nu går vidare med Företagsskattekommitténs förslag om att begränsa ränteavdragen. Ett förslag som särskilt drabbar den kapitalintensiva fastighetsbranschen när kostnaderna för investeringar i både nyproduktion och renoveringar av bostäder och lokaler stiger. 

– I praktiken innebär regeringens förslag en ökad skatt på fastighetsföretagen när möjligheten till ränteavdrag minkar kraftigt, säger Ulla Werkell.

Regeringen förslag bygger på ett EU-direktiv som begränsar möjligheten till avdrag för räntekostnader. I direktivet finns två alternativ att utforma begränsningen på. Regeringen har i sitt förslag valt att gå länge än vad EU kräver som lägsta nivå.

– Regeringen vill att ränteavdragen ska begränsas till 35 procent av resultatet före finansiella poster och skatter (EBIT). De flesta andra länder har valt att ha en begränsning på 30 procent av EBITDA, resultatet före finansiella poster skatter samt avskrivningar. Det kan bli oerhört stora skillnader i skatt och gör det svårare att locka utländska investerare till Sverige, säger Ulla Werkell och fortsätter.

– Det kommer bli dyrare både att bygga nytt och att renovera befintliga hus. Vi kommer få se färre nybyggda hyresrätter och renoveringarna av miljonprogrammet kommer skjutas på framtiden, säger Ulla Werkell.

Företagsskattekommittén fick kraftig kritik för att förslagen om kraftigt minskade ränteavdrag skulle slå hårt mot bostadsbyggandet. Regeringen vill därför inför ett ränteavdrag för hyreshus.

– Regeringen säger sig vilja kompensera fastighetsföretag för de ökade skattekostnader med ett värdeminskningsavdrag under fem år. Det är ingen kompensation utan enbart en periodisering av kostnaden.

– Nu fortsätter arbetet med att bilda opinion och i direkt kontakter med politiker och beslutsfattare påtala de enorma konsekvenser förslagen får för fastighetsbranschen och hur det kommer slå mot bostadsbyggandet, avslutar Ulla Werkell. 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed