Content page
Regelverket för Allmänna arvsfonden ses över | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Regelverket för Allmänna arvsfonden ses över

En särskild utredare ska se över och analysera vissa frågor som rör Allmänna arvsfondens verksamhet. Översynen ska säkerställa att Allmänna arvsfondens medel används för den verksamhet som de är avsedda för. Samtidigt ges Statskontoret i uppdrag att genomföra en myndighetsanalys av Arvsfondsdelegationen.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed