Content page
Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

I lagrådsremissen lämnas förslag som syftar till att stärka individers möjligheter till rehabilitering för att därigenom öka förutsättningarna för återgång i arbete efter en sjukperiod.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed