Content page
Arbetsgivare ska tidigt stödja anställda åter till hälsa och arbete | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Arbetsgivare ska tidigt stödja anställda åter till hälsa och arbete

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss åtgärder för att stärka sjukskrivnas möjlighet till tidigt stöd och rehabilitering från arbetsgivaren. Bland annat ska arbetsgivaren inom 30 dagar från den första sjukdagen ta fram en plan tillsammans med den anställde om hur denne ska komma tillbaka till arbete. Vänsterpartiet stödjer lagrådsremissen.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed