Content page
Godkännande av en tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Godkännande av en tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa

Regeringen godkänner tilläggsöverenskommelsen till överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avseende 2017–2019 om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa (bilagan).

MER stenafastigheter.se

Comments are closed