Content page
Regeringens arbete för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Regeringens arbete för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården

Socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät och ska vara en ryggrad i den svenska modellen. För regeringen är det angeläget att skapa förutsättningar för en stark och väl fungerande socialtjänst som möter barn och vuxnas behov och ger personalen möjlighet att arbeta under stabila och långsiktiga arbetsförhållanden. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att stärka och utveckla den sociala barn- och ungdomsvården.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed