Content page
God och nära vård – delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

God och nära vård – delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård

I detta första delbetänkande presenteras inriktningen för utredningens fortsatta arbete. Detta beskrivs i form av en gemensam målbild för omstruktureringen av hälso- och sjukvården och en färdplan för arbetet att förflytta systemet i den önskade riktningen.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed