Content page
Svenska Handelsfastigheter köper för en halv miljard av Standard Life | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Svenska Handelsfastigheter köper för en halv miljard av Standard Life

Svenska Handelsfastigheter förvärvar en portfölj om sju handelsfastigheter för en köpeskilling om cirka 530 miljoner kronor av Standard Life Investments European Property Growth Fund, EPGF. Fastigheterna är belägna på fem orter; Falun, Västerås, Gävle, Huddinge och Kungsbacka med en uthyrningsbar yta om totalt knappt 31 100 kvadratmeter med ett hyresvärde om drygt 50 miljoner kronor. 

MER fastighetssverige.se

Comments are closed