Content page
Informationsutbyte ska motverka brottslighet i pensionssystemet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Informationsutbyte ska motverka brottslighet i pensionssystemet

Regeringen förändrar den förordning som reglerar utbyte av information mellan Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten. Förändringen innebär att myndigheterna har en ömsesidig skyldighet att, utan att hindras av sekretess, lämna uppgifter till varandra och skapa samverkan för att bättre förebygga, förhindra och upptäcka den organiserade och systemhotande brottsligheten inom premiepensionssystemets (PPM) fondtorg.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed