Content page
Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar

I lagrådsremissen föreslås att underhållsstödet ska höjas med 150 kronor per månad för barn som har fyllt 15 år. Underhållsstöd ska därmed utbetalas med 1 573 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 15 år och med 1 723 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 15 år.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed