Content page
Strandhäll och Bolund får Pensionsmyndighetens åtgärder för ett tryggare premiepensionssystem | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Strandhäll och Bolund får Pensionsmyndighetens åtgärder för ett tryggare premiepensionssystem

Pensionsmyndigheten överlämnar slutredovisningen av regeringens uppdrag om ”Stärkt konsumentskydd inom premiepensionen”. Pensionsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen och pensionsgruppen att föreslå åtgärder för att stärka konsumentskyddet på premiepensionens fondtorg, dessa åtgärder redovisas nu. Förslagen kommer nu tas vidare av den blocköverskridande pensionsgruppen.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed