Content page
Milstolpe passerad för Karlastaden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Milstolpe passerad för Karlastaden

Sernekes och NREP:s jätteprojekt på Lindholmen i Göteborg tog ett viktigt steg när byggnadsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Karlavagnsplatsen där Karlastaden och Karlatornet ska växa fram. Enligt tidplanen väntas kommunfullmäktige besluta om ett antagande före sommaren. 

MER fastighetssverige.se

Comments are closed