Content page
Förslag om införande av tre fjärdedels nivå för närståendepenning | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förslag om införande av tre fjärdedels nivå för närståendepenning

I promemorian föreslås att närståendepenning ska kunna beviljas på tre fjärdedels förmånsnivå. I promemorian föreslås också rätt till förkortad arbetstid vid tre fjärdedels närståendepenning.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed