Content page
Delmål 5: Jämställd hälsa | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Delmål 5: Jämställd hälsa

Det femte jämställdhetspolitiska delmålet är jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. En jämställd hälsa är ett mål i sig, men en god hälsa för kvinnor och män respektive flickor och pojkar bidrar även till ett jämställt och aktivt deltagande i samhället.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed