Content page
Tilläggsdirektiv till Nya apoteksmarknadsutredningen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Tilläggsdirektiv till Nya apoteksmarknadsutredningen

Utredningen har redovisat det ursprungliga uppdraget enligt dir. 2015:118 i delbetänkandet Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15), som överlämnades till regeringen den 9 mars 2017. Utredningstiden förlängs nu för den del av uppdraget som gäller frågan om reglering av handelsmarginalen för läkemedel utanför läkemedelsförmånerna. Delbetänkandet om detta ska lämnas senast den 15 oktober 2017.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed