Content page
Vissa ändringar i läkemedelslagen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vissa ändringar i läkemedelslagen

I denna promemoria lämnas bland annat förslag om att läkemedelslagen ska ändras genom att ta bort en bestämmelse i läkemedelslagen som innebär att tillstånd till försäljning av vissa antroposofiskt medel får lämnas om det finns särskilda skäl.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed